Algemene voorwaarden

Het gebruik van de website van Resto VanHarte is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. U wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te nemen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Resto VanHarte kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Doel van de website

De website van Resto VanHarte is bedoeld om informatie te bieden over de organisatie en om particulieren en bedrijven in de gelegenheid te stellen een donatie te doen voor Resto VanHarte. Alle informatie op de website is van algemene aard. Ze mag niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Gebruik van de website

Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze website, maar garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. Daarom kan Resto VanHarte niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer Resto VanHarte op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zal Resto VanHarte zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met Resto VanHarte. Resto VanHarte spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen kan worden getroffen. Resto VanHarte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma's.

Persoonsgegevens en privacy

Wanneer u uw persoonlijke gegevens moet achterlaten, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie of dienstverlening te verstrekt en. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de doelstellingen van Resto VanHarte. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden of voor externe marketingdoeleinden aangewend. De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

Auteursrecht en eigendomsrecht

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van de website van Resto VanHarte. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de webpagina van Resto VanHarte moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van de webpagina van Resto VanHarte moet duidelijk zichtbaar zijn. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Resto VanHarte. Resto VanHarte behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Resto VanHarte overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Resto VanHarte wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Resto VanHarte mag deze reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud van de beperkingen die zijn bepaald in de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U stemt ermee in dat Resto VanHarte de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor eender welk doel.

Contact

Liever telefonisch reserveren? Dat kan maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur (Geen extra kosten bovenop uw gebruikelijke belkosten)


phone 0900 900 3030 email info@buurtafel.nl Linkedin LinkedIn